ul. Kościuszki 1
45-062 Opole

tel.: 77 423-12-00
tel.: 796 989 050

email: klubgallants@wp.pl

Salon czynny od wtorku do soboty.